Country of origin information

Recent reports

05 May 2022

Het doel van dit onderzoek is een stand van zaken op te maken over de veiligheidssituatie in Afghanistan in de eerste maanden van 2022. Het onderzoek richt zich in het bijzonder op de periode tussen 1 januari 2022 en 27 april 2022. Het Agentschap voor Asiel van de Europese Unie (European Union Agency of Asylum, EUAA, voorheen EASO) heeft de situatie voor 2022 al beschreven in een rapport van januari 2022. Deze COI Focus kan gelezen worden als een beknopte update en aanvulling op het EUAA-rapport. Soms herneemt de COI Focus informatie over de periode van voor januari 2022 wanneer deze relevant is voor een beter begrip van de situatie in de huidige verslagperiode of voor de weergave van trends over een langere termijn.

Het onderzoek voor deze COI Focus is afgesloten op 27 april 2022.

02 May 2022

Deze COI Focus geeft zicht op de actuele situatie in Kosovo. De aandacht gaat hierbij specifiek uit naar de rechtstoestand, de toepassing van de rechtsvoorschriften in het democratische stelsel, de politieke omstandigheden, de mate waarin vervolging of mishandeling voorkomen en er tegen eventuele vervolging of mishandeling bescherming geboden wordt.

Dit document is een actualisering van de gelijknamige COI Focus van 1 april 2021.

04 Apr 2022

Dit onderzoek buigt zich over de specifieke situatie van seksuele minderheden en transgenders in Venezuela. Cedoca gebruikt in deze COI Focus de term seksuele minderheden en transgenders steeds in zijn geheel om de situatie voor deze groep personen te beschrijven. Indien er verschillende situaties worden vastgesteld voor enerzijds seksuele minderheden of anderzijds transgenders geeft Cedoca dit steeds duidelijk aan. Daar waar de bron zelf de term LGBT gebruikt, neemt Cedoca de terminologie van de bron over. Deze COI Focus is een update van de COI Focus van 25 november 2020 en behandelt hoofdzakelijk de periode tussen januari 2019 en maart 2022. Het onderzoek werd afgesloten op 25 maart 2022.

All reports (287)

Sudan

11 February 2022

Dit onderzoek maakt een stand van zaken op van de veiligheidssituatie in Darfoer. Het is een update van de gelijknamige COI Focus van 28 januari 2021. De Focus richt zich in het bijzonder op de periode van 1 januari tot 31 december 2021. Het onderzoek werd afgesloten op 28 januari 2022.

28 June 2021

This COI Focus describes the situation of Darfuris and Nuba outside their own region of origin in Sudan. It is an update of the COI Focus Soedan. Darfoeri in Khartoem (Sudan. Darfuris in Khartoum) of 10 April 2018 and the second part of the COI Focus Soedan. Veiligheidssituatie in de Two Areas / Situatie in Khartoem van personen afkomstig uit de Two Areas (Sudan. Security situation in the Two Areas/Situation in Khartoum of persons from the Two Areas) of 22 January 2019. The research is focused in particular on the period between April 2019 and March 2021. The research was concluded on 26 April 2021.

The term Nuba is a collective name for different ethnic groups of African origin living in the Nuba Mountains in South Kordofan or originating from that region. In this document, therefore, the term Nuba refers to those communities in their entirety and/or to persons in the Nuba Mountains or beyond who belong to those communities.

The term Darfuri is used in this document as a collective name for the various ethnic groups of African origin who live in Darfur and/or to persons outside Darfur who belong to those communities.

The security situations in Darfur and the Two Areas are the subject of separate reports, specifically the COI Focus Soedan. Veiligheidssituatie in Darfoer (Sudan. Security situation in Darfur) of 28 January 2021 and the COI Focus Soedan. Veiligheidssituatie in de Two Areas (Sudan. Security situation in the Two Areas) of 28 January 2021.

Since the military coup of April 2019 and the formation of a transitional government in August of that year, Sudan has been in a fragile phase of transition. At the time this Focus was completed in March 2021 it was difficult to say whether and to what extent the altered political landscape will change the situation of Darfuris and Nuba in the country.

This document is a translation of the thematic paper bearing the original title Soedan. De situatie van Darfoeri en Nuba buiten hun herkomstregio’s and published on 28/06/2021. This is a translation from Dutch into English by the UK Home Office.

28 January 2021

Dit onderzoek maakt een stand van zaken op van de veiligheidssituatie in Darfoer. Het is een update van de gelijknamige COI Focus van 20 februari 2020 die zich in het bijzonder op de periode van 1 januari tot 31 december 2020 richt. Het onderzoek werd afgesloten op 5 januari 2021.

28 January 2021

Dit onderzoek maakt een stand van zaken op van de veiligheidssituatie in de Two Areas in Soedan. Het is een update van de gelijknamige COI Focus van 20 februari 2020 die zich in het bijzonder op de periode van 1 januari tot 31 december 2020 richt. Het onderzoek werd afgesloten op 12 januari 2021.

De term Two Areas verwijst naar twee zuidelijke deelstaten, Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl, waar de Soedanese regering verwikkeld is in een gewapend conflict met de rebellenbeweging Sudan People’s Liberation Movement–North (SPLM-N) en haar gewapende arm Sudan People’s Liberation Army – North (SPLA-N). Dit document maakt geen onderscheid tussen de politieke en de militaire tak van de groepering en gebruikt doorlopend de afkorting SPLM/A-N.

20 February 2020

Deze COI Focus beschrijft het conflict in de Two Areas in het zuiden van Soedan en analyseert de veiligheidssituatie in deze deelstaten sinds januari 2019. Dit document is een update van de COI Focus van 22 januari 2019. Het onderzoek werd afgesloten op 18 februari 2020.

De term Two Areas verwijst naar twee zuidelijke deelstaten, Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl, waar de Soedanese regering verwikkeld is in een gewapend conflict met de rebellenbeweging Sudan People’s Liberation Movement – North (SPLM-N) en haar gewapende arm Sudan People’s Liberation Army – North (SPLA-N). Dit document maakt geen onderscheid tussen de politieke en de militaire tak van de groepering en gebruikt doorlopend de afkorting SPLM/A-N.

20 February 2020

Dit onderzoek maakt een stand van zaken op van het conflict en de veiligheidssituatie in de regio Darfoer in Soedan in het licht van de ontwikkelingen sinds april 2019. De focus is een update van de COI Focus van 24 mei 2019. Het richt zich in het bijzonder op de periode van 1 januari 2019 tot 17 december 2019. Het onderzoek werd afgesloten op 18 februari 2020.

Pages

Information about the asylum procedure, tailored to the asylum seeker, can be found at : asyluminbelgium.be.