Veiligheidssituatie in Zuid-Irak

English

The following executive summary is currently being translated into English.

Deze COI Focus maakt een stand van zaken op van de veiligheidssituatie in het zuiden van Irak. Het onderzoek richt zich in het bijzonder op de periode van juni 2017 tot februari 2018, en werd uitgevoerd in februari 2018.

Deze analyse beoogt een globaal beeld van het geweld dat in de zuidelijke provincies Babil, Basra, Karbala, Najaf, Wassit, Qadisiya, Thi-Qar, Missan en al-Muthanna voorkomt.

Dit document is een update van de COI Focus Irak – Veiligheidssituatie Zuid- Irak van 18 juli 2017.

De negen zuidelijke provincies van Irak zijn niet rechtstreeks verwikkeld geraakt in het offensief dat ISIS in juni 2014 inzette in Centraal-Irak, met uitzondering van het noorden van Babil, waar IS heeft geprobeerd om via de verkeerswegen ten westen en zuidwesten van Bagdad aanvalsroutes naar de hoofdstad te openen. Dit offensief ging gepaard met talrijke aanslagen en ook met hevige gevechten in enkele steden. ISIS is er niet in geslaagd om de controle over Noord-Babil te veroveren, en het aantal burgerslachtoffers in de hele provincie nam vanaf begin 2015 duidelijk af. In 2016 is ISIS er in geslaagd om een aantal zware aanslagen in Zuid-Irak te plegen, de twee zwaarste in de provincie Babil, de anderen in Basra, Thi Qar, Al-Muthanna en Karbala. In 2017 daalde het geweld in Zuid-Irak verder. Het meeste geweld is geconcentreerd in de provincies Babil en Basra en er vonden een beperkt aantal aanslagen plaats. De zwaarste aanslag vond plaats op 14 september 2017 in Nasiriya en kost 84 personen het leven.

Er is nog geen substantiële terugkeer van binnenlandse ontheemden naar hun woonplaatsen in Babil op gang gekomen, en de op ISIS heroverde plaatsen worden vooral door sjiitische milities gecontroleerd.

In de overwegend sjiitische Zuid-Iraakse provincies Najaf, Karbala, Basra, Wassit, Qadisiya, Thi-Qar, Missan en al-Muthanna zijn rechtstreekse confrontaties tussen het Iraakse leger en ISIS niet aan de orde. Het geweld in deze regio beperkt zich hoofdzakelijk tot een beperkt aantal terreuraanslagen en confrontaties tussen rivaliserende stammen.

Policy

As a result of an increase in violence and terrorist acts, the security and human rights situation in Iraq has deteriorated since 2013 and further escalated with the ground offensive that IS launched in June 2014. This has led to a bloody internal armed conflict. Citizens are being targeted by the conflicting parties for ethnic, religious or political reasons. In 2015, the military pressure on IS increased and the Iraqi Security Forces, backed by Shia militias and the Peshmerga, recaptured some areas from it. In 2016, IS lost more ground to government forces. The recapture of IS-controlled areas has clearly led to an improvement in the general security situation in Iraq. In 2017, violence continued to decrease in Baghdad.

The available information shows that there are still significant differences in the level of violence and the impact of the IS ground offensive according to the region considered. These strong regional variations characterise the security and human rights situation in Iraq. This means concretely that the situation in Central Iraq is different from the situation in South Iraq and the Kurdish Autonomous Region.

Land: 
Iraq

New address CGRS