Country of origin information

Recent reports

15 May 2019

This COI Focus aims to provide information on the security situation in Kabul city and is an update of both the COI Focus Afghanistan. Security Situation in Kabul City from 24 April 2018 and the Kabul city chapters taken from the European Asylum Support Office (EASO) Country of Origin Information Report. Afghanistan: Security Situation, published in December 2017 and the EASO Country of Origin Information Report. Afghanistan: Security Situation Update, published in May 2018.

14 May 2019

Deze COI Focus is een update van de COI Focus Libanon - De veiligheidssituatie van 7 augustus 2018. Het onderzoek heeft betrekking op de periode augustus 2018 – april 2019. Het onderzoek liep tot 4 april 2018.

Deze COI Focus bespreekt de veiligheidssituatie in Libanon. Een eerste en tweede deel beschrijven de achtergrond en huidige toestand van het geweld in Libanon. Een derde deel geeft de actoren weer die de veiligheidssituatie in Libanon bepalen. Een vierde en vijfde deel gaan respectievelijk in op de aard en intensiteit van het geweld in de verschillende regio’s en het hiermee gepaard gaande risico voor burgers.

13 May 2019

Ce document concerne la pratique des mutilations génitales féminines (MGF) au Nigeria. C’est une mise à jour du COI Focus du 12 octobre 2015. Deux-tiers des filles excisées dans le monde proviennent de quatre pays : l’Egypte, l’Ethiopie, le Soudan et le Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique (178,5 millions d'habitants en 2014). Avec vingt millions de filles excisées, le Nigeria est le pays qui abrite le plus grand nombre absolu de résidentes qui ont subi une MGF.

All reports (99)

Russian Federation

16 March 2018

Dit document is een actualisering van de COI Focus Dagestan, Veiligheidssituatie van 28 februari 2017. Voor het huidige document werd onderzoek verricht over nieuwe evoluties in de periode februari 2017 - februari 2018.

17 March 2017

The purpose of this report is to provide an overview of the functionality of the administration of the Russian Federation within the justice and security sectors in their role as State actors of protection. The primary focus of the report is the state functions identified as central from a citizen’s perspective – the official institutions that constitute the ultimate guarantee for the individual’s possibility to exercise his or her rights.

Serbia

14 August 2018

Deze COI Focus Algemene situatie biedt een overzicht van alle relevante informatie en analyses over de algemene situatie van asielzoekers uit Servië. De COI Focus is opgevat als een compendium en voorziet daarom niet in een synthetiserende samenvatting.

Sudan

22 January 2019

Deze COI Focus beschrijft het conflict in de Two Areas in het zuiden van Soedan en analyseert de veiligheidssituatie in deze deelstaten in het licht van de ontwikkelingen sinds 2016. Daarnaast onderzoekt dit document de situatie in Khartoem van personen afkomstig uit de Two Areas, in het bijzonder (maar niet uitsluitend) leden van de etnische Nuba-gemeenschap. Het onderzoek werd afgesloten op 1 december 2018.

06 February 2018

This COI Focus describes the risk in case of return, and in particular in case of forced repatriation, of Sudanese nationals to Sudan.

Somalia

25 March 2019

This COI Focus describes the security situation in the Somalian capital Mogadishu, particularly during the period 1 July 2018 - 31 December 2018. This document is an update of the COI Focus of 25 September 2018. The research for this COI Focus was completed on 31 January 2019.

 

Pages

New address CGRS