Westelijke Jordaanoever. Veiligheidssituatie

English

Het doel van deze COI Focus is een stand van zaken op te maken over de veiligheidssituatie op de Westelijke Jordaanoever. Het onderzoek richt zich in het bijzonder op de periode van januari 2022 tot maart 2023.

Het gaat om een update van de COI Focus Territoire Palestinien – Cisjordanie Situation sécuritaire, gepubliceerd op 7 oktober 2021.

De veiligheidssituatie op de Westelijke Jordaanoever wordt in de periode van januari 2022 tot maart 2023 gekenmerkt door toenemend geweld en stijgende aantallen dodelijke slachtoffers aan Palestijnse kant, in het bijzonder sinds het aantreden van een nieuwe regering onder leiding van Benjamin Netanyahu in december 2022. OCHA registreert in 2022 154 dodelijke slachtoffers aan Palestijnse kant. In de periode van 1 januari 2023 tot 12 maart 2023 loopt het aantal dodelijke Palestijnse slachtoffers in de Westelijke Jordaanoever op tot 80. Een meerderheid van deze Palestijnse slachtoffers komt om bij operaties van de Israëlische veiligheidsdiensten op de Westelijke Jordaanoever en de confrontaties met Palestijnse burgers en militanten die daarbij ontstaan. Dergelijke incidenten met dodelijke afloop doen zich in de verslagperiode vooral in Nablus en Jenin voor. In het bijzonder de veiligheidsoperaties tegen de gewapende Palestijnse groep Lions’ Den in Nablus en de veiligheidsoperaties in het vluchtelingenkamp van Jenin kosten tal van Palestijnse burgers het leven. Ook reageren de Israëlische veiligheidsdiensten herhaaldelijk met dodelijk geweld op Palestijnen die Israëlische soldaten of kolonisten met molotovcocktails of stenen bekogelen.  Het gebruik van geweld door Israëlische kolonisten tegen de Palestijnse bevolking op de Westelijke Jordaanoever neemt in de verslagperiode eveneens toe, meermaals kennen dergelijke veiligheidsincidenten een dodelijke afloop. 

Het aantal Israëlische slachtoffers bij geweldpleging door Palestijnse daders loopt eveneens op in vergelijking met voorgaande jaren. Zo komen in 2022 tien Israëli’s om op de Westelijke Jordaanoever. In de periode van 1 januari 2023 tot 13 maart 2023 loopt dit dodental op tot dertien Israëlische slachtoffers. Vaak viseren de daders bij deze gewelddaden Israëlische soldaten. Ook Israëlische kolonisten vormen een doelwit. Dikwijls treden de Israëlische veiligheidsdiensten ter plekke op tegen de daders van dergelijke gewelddaden, vaak gebruikmakend van dodelijk geweld. Ook op Israëlisch grondgebied vallen doden bij gewelddaden gepleegd door Palestijnen. In 2022 rapporteert OCHA in Israël vijftien dodelijke slachtoffers bij geweldpleging door Palestijnse daders, een vergelijkbaar aantal met het voorgaande jaar. In het eerste trimester van 2023 komen twee Israëli’s om bij geweldpleging door Palestijnse daders op Israëlisch grondgebied. Meermaals zijn de daders van deze aanslagen van de Westelijke Jordaanoever afkomstig en reageert het Israëlische leger met veiligheidsoperaties in de afkomstregio’s van de daders.

De levensomstandigheden op de Westelijke Jordaanoever worden verder gekenmerkt door veiligheidsmaatregelen die de bewegingsvrijheid van de Palestijnse bevolking ernstig belemmeren. Ook de vernielingen van gebouwen van Palestijnse eigenaars op de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem vinden in de verslagperiode in toenemende mate plaats, met ontheemding tot gevolg.

 

Policy

The policy implemented by the Commissioner General is based on a thorough analysis of accurate and up-to-date information on the general situation in the country of origin. This information is collated in a professional manner from various, objective sources, including the EASO, the UNHCR, relevant international human rights organisations, non-governmental organisations, professional literature and coverage in the media. When determining policy, the Commissioner General does not only examine the COI Focuses written by Cedoca and published on this website, as these deal with just one aspect of the general situation in the country of origin. The fact that a COI Focus could be out-of-date does not mean that the policy that is being implemented by the Commissioner General is no longer up-to-date. 
When assessing an application for asylum, the Commissioner General not only considers the actual situation in the country of origin at the moment of decision-making, he also takes into account the individual situation and personal circumstances of the applicant for international protection. Every asylum application is examined individually. An applicant must comprehensively demonstrate that he has a well-founded fear of persecution or that there is a clear personal risk of serious harm. He cannot, therefore, simply refer back to the general conditions in his country, but must also present concrete, credible and personal facts. 

There is no policy paper for this country available on the website. 

Land: 
Palestine, State of

Information about the asylum procedure, tailored to the asylum seeker, can be found at : asyluminbelgium.be.