Veiligheidssituatie in Jalalabad, Behsud en Surkhrod (addendum)

English

Dit addendum bij de COI Focus over de veiligheidssituatie in Jalalabad, Behsud en Surkhrod van 18 maart 2019, heeft tot doel een overzicht te geven van de veiligheidssituatie in de drie bewuste districten van 1 februari tot 31 juli 2019. In een eerste hoofdstuk wordt de veiligheidssituatie in heel Afghanistan in deze maanden geschetst op basis van algemene Amerikaanse en VN-bronnen en analyses van Pajhwok Afghan News. In een tweede hoofdstuk wordt de situatie in Jalalabad, Behsud en Surkhrod bekeken. Na een korte beschrijving van de demografie van de provincie Nangarhar wordt gepoogd te reconstrueren hoeveel en welke incidenten zich hebben voorgedaan in de drie onderzochte districten. Hiervoor raadpleegde Cedoca onder meer de Afghaanse pers, mededelingen via Twitter, LiveUamap en ACLED. De verslagperiode voor dit rapport bestrijkt de periode tussen 1 februari en 31 juli 2019. De onderzoeksperiode liep van 25 juli tot 6 augustus 2019.

Policy

The general security situation in Afghanistan is largely determined by a long-term, ongoing, internal armed conflict which has resulted in many Afghans being uprooted or seeking refuge in another country. In order to assess the need for international protection, the Commissioner General takes into account the fact that there are fundamental differences between the regions of Afghanistan when it comes to the security situation, the nature and intensity of the violence.

Land: 
Afghanistan

Information about the asylum procedure, tailored to the asylum seeker, can be found at : asyluminbelgium.be.