Veiligheidssituatie

Landeninfo / Veiligheidssituatie
English

The following executive summary is currently being translated into English.

Dit document geeft een overzicht van de veiligheidssituatie in Egypte tussen begin mei 2016 en medio april 2018. Het is een update van de veiligheidsanalyse van 2017.

Deze versie vervangt alle vorige versie.

Sinds zijn verkiezing in mei 2014 regeert president Sisi met harde hand over Egypte en politieke oppositie wordt maar matig geduld. Het nieuwe parlement, dat in het najaar 2015 verkozen is, steunt met een ruime meerderheid de presidentiele aanpak. In februari 2018 is president Sisi met ruime meerderheid verkozen voor een tweede termijn als president.

Het straatprotest is bijna helemaal verdwenen en het Moslimbroederschap laat nog weinig van zich horen: het is verdeeld, zijn leiders zitten in de gevangenis of zijn uitgeweken naar het buitenland. Volgens de autoriteiten zijn er uit kringen van jonge Moslimbroeders een aantal gewelddadige organisaties voortgekomen, onder meer Hasm en Lewaa al Thawra. Ze plegen aanslagen tegen veiligheidsdiensten en vertegenwoordigers van het regime.

Terrorisme is er voorts van een hele reeks islamitische organisaties en vooral van de Wilayat Sinaï (WS) en de IS Misr, min of meer autonome Egyptische takken van de Islamitische Staat (IS). Ze keren zich niet alleen tegen het regime maar ook tegen de christelijke minderheid.

Volgens de geraadpleegde bronnen zijn er bijna dagelijks gewelddadige botsingen tussen de veiligheidsdiensten, -leger en politie-, en militanten van de WS in de noordelijke Sinaï waarbij honderden doden vallen zijn aan beide kanten. Maar de cijfers zijn niet altijd betrouwbaar, zegt het onderzoekscentrum TIMEP:

“The number of deaths reported in military operations over the past years greatly exceeds even the highest bounds of the estimates of the number of fighters in the province, raising doubts about the validity of either the figures reported or the identity of the individuals killed”.

Sinds halfweg 2016 zijn er ook meer incidenten in de centrale regio van de Sinaï, die tot dan toe relatief rustig was.

Bijna alle aanslagen in de Sinaï worden gepleegd door de WS, dat onder zijn leden bedoeïen, gewezen politiemensen en militairen, jihadisten uit vroegere organisaties en buitenlandse strijders telt.

Zowat alle geraadpleegde bronnen specifiëren dat bij beschietingen en bombardementen van vermeende militanten in de Sinaï ook burgers omkomen. Na de aanleg van bufferzones langs de grens met Gaza is een duizendtal families noodgedwongen verhuisd.

Tientallen koptische families zijn eind 2016 en begin 2017 uit de Sinaï gevlucht na aanvallen van de WS tegen kopten. Deze diaspora duurt voort in 2018. Op het Egyptische vasteland heeft de IS Misr zijn strijd tegen de koptische gemeenschap opgevoerd. Bloedige aanslagen op verscheidene kerken hebben tientallen gelovigen het leven gekost.

Ook soefi-moslims worden geviseerd. Bij een aanval van WS op de Radwa-moskee in Bir al Abed komen in november 2017 305 mensen om het leven. Het is de bloedigste terroristische aanslag uit de geschiedenis van Egypte.

De nieuwe radicale organisaties Hasm en Lewaa al Thawra richten zich vooral tegen militaire en politionele doelwitten, niet tegen burgers. De twee organisaties hebben de IS Misr aanvallen tegen de kopten expliciet veroordeeld.

In hun strijd tegen terreur op het vasteland, tonen de veiligheidsdiensten zich meer dan kordaat, zegt ook het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in maart 2017:

“Due process problems included the excessive use of preventative custody and pretrial detention, the use of military courts to try civilians, trials involving hundreds of defendants in which authorities did not present evidence on an individual basis, and arrests conducted without warrants or judicial orders”.

In februari 2018 heeft president Sisi de ‘Comprehensieve Operatie Sinaï 2018’ gelanceerd, een grootschalige militaire actie die tot doel heeft niet alleen WS in Sinaï, maar het terrorisme in geheel Egypte te elimineren. Bij de actie zijn tientallen militanten omgekomen, honderden arrestaties verricht en vele schuilplaatsen en wapendepots ontmanteld. Ongetwijfeld heeft de operatie aanzienlijke schade toegebracht aan de operationele capaciteit van de diverse gewelddadige organisaties. Het is echter nog te vroeg om te oordelen of de Egyptische autoriteiten definitief het terrorisme onder controle hebben. 

Policy

The policy implemented by the Commissioner General is based on a thorough analysis of accurate and up-to-date information on the general situation in the country of origin. This information is collated in a professional manner from various, objective sources, including the EASO, the UNHCR, relevant international human rights organisations, non-governmental organisations, professional literature and coverage in the media. When determining policy, the Commissioner General does not only examine the COI Focuses written by Cedoca and published on this website, as these deal with just one aspect of the general situation in the country of origin. The fact that a COI Focus could be out-of-date does not mean that the policy that is being implemented by the Commissioner General is no longer up-to-date.

When assessing an application for asylum, the Commissioner General not only considers the actual situation in the country of origin at the moment of decision-making, he also takes into account the individual situation and personal circumstances of the applicant for international protection. Every asylum application is examined individually. An applicant must comprehensively demonstrate that he has a well-founded fear of persecution or that there is a clear personal risk of serious harm. He cannot, therefore, simply refer back to the general conditions in his country, but must also present concrete, credible and personal facts.

There is no policy paper for this country available on the website.

Land: 
Egypt

Contact

For applicants for international protection

WTC II

Boulevard du Roi Albert II, 26 A
1000 Brussels

For visitors

WTC II

Boulevard du Roi Albert II, 28-30
1000 Brussels

Searching for more specific ‘contact’ information? All contact details can be found under Contact .