Corruptie en documentenfraude

English

In deze COI Focus beschrijft Cedoca de prevalentie van corruptie en documentenfraude in Pakistan. Dit document is een actualisering van de COI Focus Pakistan. Corruptie en documentenfraude van 21 januari 2021. Dit document bevat de nieuwe ontwikkelingen sinds januari 2021 tot en met september 2022. Cedoca heeft het onderzoek afgesloten op 29 september 2022.

Uit de geraadpleegde bronnen blijkt dat corruptie aanwezig is in alle sectoren van de Pakistaanse maatschappij zoals justitie, politie, leger, overheidsdiensten en het onderwijs. De werking van de politieke instellingen, de overheidsadministraties, de politie en het gerecht in Pakistan wordt door corruptie gekenmerkt. De neutraliteit en de werking van het openbare ambt en de publieke sector in Pakistan worden hierdoor aangetast.

Hoewel corruptie strafbaar is, wijzen verschillende bronnen erop dat de betreffende wetgeving niet effectief wordt toegepast en bekleders van een openbaar ambt grotendeels straffeloos de wet kunnen overtreden en zich schuldig kunnen maken aan corrupte praktijken. Zo wordt het National Accountability Bureau (NAB) voornamelijk ingeschakeld om politieke tegenstanders van de regeringspartijen te beschuldigen van corruptie en fraude.

Bovenstaande vaststellingen ondermijnen de bewijswaarde van de door de Pakistaanse overheidsdiensten afgeleverde attesten en documenten. De beschikbare informatie wijst uit dat tal van uitvoerders van openbare functies vatbaar zijn voor corruptie en documentenfraude begaan. Documentenfraude is dan ook wijdverspreid in Pakistan. Vermits de neutraliteit van de betreffende functionaris in vraag gesteld kan worden, biedt de authenticiteit van een bepaald attest of document geen garantie voor de juistheid van de informatie die het bevat.

Policy

The security and human rights situation in Pakistan is problematic. Many citizens of Pakistan are being exposed to ethno-political or sectarian violence and the Pakistani authorities are often unable or unwilling to offer protection. The violence in Pakistan can be mainly attributed to terrorist organisations that are active in the country. These organisations primarily target members of the security services and the army, members of religious minorities and the police. In addition, Pakistan sometimes sees large-scale attacks aiming to cause a maximum number of casualties within a specific community. Religious minorities, primarily Shi’a Muslims, are generally targeted. However, such attacks are rather the exception than the rule. The security situation in the country is further influenced by flares of violence between extremist elements and government troops in the north-west of the country as well as by the nationalist uprising in Baluchistan.

Land: 
Pakistan

Information about the asylum procedure, tailored to the asylum seeker, can be found at : asyluminbelgium.be.