Behandeling van terugkeerders door de nationale autoriteiten

English

Dit rapport behandelt de houding van de Congolese autoriteiten ten opzichte van hun terugkeerders die het land illegaal hebben verlaten en/of in België een verzoek om internationale bescherming (VIB) hebben ingediend en/of daar hebben verbleven. Het bestrijkt de laatste vijf jaar, oftewel de periode van 2018 tot oktober 2023. Cedoca sloot het onderzoek op 28 november 2023 af.

Terugkeer naar het land van herkomst wordt overwogen wanneer de vreemdeling niet langer voldoet aan de voorwaarden voor verblijf in België.

De economische crisis die Congo-Brazzaville de afgelopen jaren heeft getroffen, heeft de migratiedynamiek gewijzigd. Het land blijft een belangrijk bestemmingsland voor migranten en vluchtelingen, maar wordt tevens geconfronteerd met het vertrek van burgers, vooral jongeren, op zoek naar bestemmingen die hen beter onderwijs en werkgelegenheid kunnen bieden. Bronnen halen aan dat migratie vanuit Congo-Brazzaville gericht is naar andere landen van de ECCAS, maar ook Frankrijk, Zuid-Afrika, Tanzania en Mali zijn populaire bestemmingen.

De nationale wetten voorzien in vrijheid van binnenlands verkeer, reizen naar het buitenland, emigratie en repatriëring. Volgens USDOS respecteert de regering de meeste van deze rechten. De Congolese regering werkt samen met de UNHCR en andere humanitaire organisaties bij het bieden van bescherming en hulp aan ontheemden, vluchtelingen en terugkerende asielzoekers.

Volgens de DVZ vonden tussen januari 2018 en september 2023 geen vrijwillige terugkeer plaats naar Congo-Brazzaville. Wel vond in diezelfde periode een gedwongen terugkeer plaats, meer bepaald in maart 2019. De IOM meldt twee gevallen van vrijwillige terugkeer in de periode van januari 2018 tot oktober 2023, namelijk in juni 2018 en in februari 2022.

Twee van de drie gecontacteerde bronnen geven aan dat er geen speciale procedures bestaan voor terugkeerders bij het binnenkomen van het grondgebied via de luchthaven in Brazzaville of Pointe-Noire. Deze bronnen geven voorst aan dat terugkeer na een illegaal vertrek, een verblijf in het buitenland of een asielaanvraag naar hun weten geen problemen stelt bij terugkeer. Zij zijn zich beiden niet bewust van concrete zaken. Een derde bron geeft aan dat het reizen met een LP aanleiding kan geven tot ondervragingen, en dat terugkeer na een asielaanvraag een risico inhoudt. Deze bron kan geen concrete voorbeelden geven van terugkeerders die problemen hebben ondervonden met de nationale autoriteiten.

Policy

The policy implemented by the Commissioner General is based on a thorough analysis of accurate and up-to-date information on the general situation in the country of origin. This information is collated in a professional manner from various, objective sources, including the EUAA, the UNHCR, relevant international human rights organisations, non-governmental organisations, professional literature and coverage in the media. When determining policy, the Commissioner General does not only examine the COI Focuses written by Cedoca and published on this website, as these deal with just one aspect of the general situation in the country of origin. The fact that a COI Focus could be out-of-date does not mean that the policy that is being implemented by the Commissioner General is no longer up-to-date.

When assessing an application for asylum, the Commissioner General not only considers the actual situation in the country of origin at the moment of decision-making, he also takes into account the individual situation and personal circumstances of the applicant for international protection. Every asylum application is examined individually. An applicant must comprehensively demonstrate that he has a well-founded fear of persecution or that there is a clear personal risk of serious harm. He cannot, therefore, simply refer back to the general conditions in his country, but must also present concrete, credible and personal facts.

There is no policy paper for this country available on the website.

Land: 
Congo, Republic of the (Brazzaville)

Information about the asylum procedure, tailored to the asylum seeker, can be found at : asyluminbelgium.be.