Behandeling van terugkeerders door de nationale autoriteiten

English

Dit rapport behandelt de houding van de Nigerese autoriteiten ten opzichte van hun onderdanen die terugkeren nadat ze het land illegaal hebben verlaten en/of in België een verzoek om internationale bescherming (VIB) hebben ingediend en/of daar hebben verbleven. Het bestrijkt de periode van januari 2016 tot eind mei 2022. Cedoca sloot het onderzoek op 17 juni 2022 af.

Terugkeer naar het land van herkomst moet worden overwogen wanneer de vreemdeling niet langer voldoet aan de voorwaarden voor verblijf in België. Deze terugkeer kan vrijwillig of gedwongen zijn.

Niger is zowel een herkomst-, doorreis- als gastland voor migranten en mensen op de vlucht. Migratie is over het algemeen geen echt prioritair thema in de Belgisch-Nigerese betrekkingen en de dialoog over migratie wordt voornamelijk op EU-niveau gehouden.

Sinds 2015 is er sprake van een groeiende dialoog tussen de  EU en Niger bedoeld om oplossingen te vinden voor de diepere oorzaken van irreguliere mobiliteit. De samenwerking tussen de EU en Niger richt zich op een aantal strategische assen, vastegelegd op de top in Valletta in november 2015, waaronder nauwere samenwerking op het gebied van grensbeheer en de strijd tegen illegal migratie. Terugkeer van Nigerezen is slechts een klein aspect van het partnerschap op migratie tussen de EU en Niger. 

USDOS geeft in haar jaarrapport voor 2021 aan dat geeft verder aan dat de Nigerese regering samenwerkt met UNHCR en andere humanitaire organisaties bij het bieden van bescherming en hulp aan ontheemden, vluchtelingen en terugkerende asielzoekers.

Het Wetboek van Strafrecht maakt geen melding van illegaal vertrek, verblijf in het buitenland of een asielaanvraag als aanleiding tot strafmaatregelen.

Volgens cijfergegevens van de DVZ zijn sinds 2016 acht Nigerezen gedwongen teruggekeerd naar Niger, waarvan vier in 2017, drie in 2018 en een in 2020. De IOM deelt mee dat er sinds 2016 (tot april 2022) 50 Nigerezen vrijwillig teruggekeerd zijn via het terugkeerprogramma van de IOM.

De geraadpleegde bronnen geven aan geen weet hebben van specifieke controles door de aanwezige autoriteiten op de luchthaven in Niamey bij Nigerezen die terugkeren naar Niger na een illegal vertrek, een verblijf in het buitenland of een asielaanvraag in het buitenland. Mensenrechtenorganisaties maken geen melding van problemen voor terugkeerders. Ook de gecontacteerde organisaties hebben geen weet van problemen met de nationale autoriteiten na terugkeer.

Policy

The policy implemented by the Commissioner General is based on a thorough analysis of accurate and up-to-date information on the general situation in the country of origin. This information is collated in a professional manner from various, objective sources, including the EASO, the UNHCR, relevant international human rights organisations, non-governmental organisations, professional literature and coverage in the media. When determining policy, the Commissioner General does not only examine the COI Focuses written by Cedoca and published on this website, as these deal with just one aspect of the general situation in the country of origin. The fact that a COI Focus could be out-of-date does not mean that the policy that is being implemented by the Commissioner General is no longer up-to-date.

When assessing an application for asylum, the Commissioner General not only considers the actual situation in the country of origin at the moment of decision-making, he also takes into account the individual situation and personal circumstances of the applicant for international protection. Every asylum application is examined individually. An applicant must comprehensively demonstrate that he has a well-founded fear of persecution or that there is a clear personal risk of serious harm. He cannot, therefore, simply refer back to the general conditions in his country, but must also present concrete, credible and personal facts.

There is no policy paper for this country available on the website.

Land: 
Niger

Information about the asylum procedure, tailored to the asylum seeker, can be found at : asyluminbelgium.be.